Η Εταιρία Fenax Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2014. Στόχος της Εταιρίας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Πληροφορικής σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Oι Υπηρεσίες της Fenax περιλαμβάνουν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες πάνω σε συστήματα Πληροφορικής σε επιχειρήσεις, Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων (Windows, Linux & Unix), Ανάλυση Απαιτήσεων/Σχεδίαση/Εγκατάσταση/Παραμετροποίηση και Υποστήριξη Υψηλής Διαθεσιμότητας Συστήματα (High Availability Systems) , Σχεδίαση/Εγκατάσταση & Υποστήριξη Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (Oracle, MsSQL, MySQL, PostgreSQL & Mysql) και NoSQL λύσεις (MongoDB), Εγκατάσταση/Παραμετροποίηση και Υποστήριξη έμπορο-λογιστικού προγράμματος (Nubis), Προγράμματα Antispyware, Antivirus και Antimalware (WebRoot), Υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων (Web Hosting) σε δικά της συστήματα με εγγυημένη υψηλή διαθεσιμότητα, Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail), Υπηρεσίες κατοχύρωσης και διαχείρισης ονομάτων χώρου (Domain Names), Δημιουργία Ιστοσελίδων (Web Pages) .

Επιπλέον προσφέρει λύσεις πάνω σε Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence Solutions), Υλοποίηση Εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες του Πελάτη και εφαρμογές πάνω σε έξυπνα κινητά (Smart Phones ) με λειτουργικά συστήματα Android και ios.
Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω η Fenax προσφέρει ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για κάθε είδους επιχείρηση.

_______________________________________________________________________________________

Fenax, founded in October 2014, is a new company specializing in cutting edge technologies in following areas: High Availability Services, IT Consulting, Database Services and NoSql Solutions. Fenax is an official partner of well-known companies including Oracle,Microsoft, Nubis and WebRoot, providing support over the whole IT life-cycle of a business. It’s portfolio contains also Oracle products, ERP Software (Nubis) , IT Security, Web Hosting, Web Pages, Email, Domain Names, Hardware and ad-hoc Software Solutions.
Depending on the scale of a project the offered services range from Requirements Analysis and Design to Post-Implementation Support and Consulting.